Tech/Regler

Tech/Regler

Stock och Superstock följer de Amerikanska NHRA reglerna. Varje klass är styrd av en faktor som är baserad bilens vikt i förhållande till motoreffekt.

Tekniska regler för Stock och Superstock; http://www.nhraracer.com/Om man vill detaljstudera reglerna måste man ha aktuell regelbok från NHRA.