Nyheter

Ja nu är det dags.
Det gör ingenting om ni är lite snabba med att skicka in avgiften.

500 Kr sätts in på SSSA`s BankGiro 615-7895
Skriv namn, startnr, bil och klass.

För våra utländska vänner är IBAN #
IBAN : SE2495000099604205495593
BIC : NDEASESS

Naturligtvis kan man vara stöd medlem med eller utan bil, avgiften är då 500 Kr, skriv stödmedlem istället för startnr.
Man kommer att ha yttranderätt men ej rösträtt på våra möten.

Oklarheter, slå mig en signal: 070-578 89 83

Thomas