Swedish Stock & Super Stock Association consists of racers that celebrates the real roots of Drag Racing

Välkommen till Stock Superstock!

Välkommen till Stock Superstock!

Vi är vi ett 50 tal aktiva förare som kör Stock eller Superstock.Klassen växer från år till år. De flesta av utövarna är mellan 35-45 år, de yngsta är från 18 år och de äldsta över 60 år. Gemensamt för alla är att man har ett extremt intresse av att göra det som borde vara omöjligt möjligt. Att tänja på gränserna till vad som är möjligt med nya eller gamla original bilar vad gäller prestanda och acceleration.